Gröna tjänster fastighetskötsel
Gröna tjänster fastighetskötsel

Gröna tjänster

Under vinterhalvåret utför vi vinds- och garageröjning. Vi sorterar, skänker, återbrukar eller slänger efter ert önskemål. Vi utför också saltning, trädgårdsunderhåll, vårstädning och altantvätt m.m.

Under vinterhalvåret utför vi vinds- och garageröjning. Vi sorterar, skänker, återbrukar eller slänger efter ert önskemål. Vi utför också saltning, trädgårdsunderhåll, vårstädning och altantvätt m.m.

VI ANLÄGGER:

 • Gräsmattor
 • Planteringar
 • Plattsättning
 • RENSNING AV:

 • Vindar
 • Garage
 • Källare
 • SKÖTSELAVTAL

 • Gräsklippning
 • Trädgårdsunderhåll
 • Snöröjning
 • ”vi har ADR och är godkända för transport av farligt gods”