Gröna tjänster

Under vinterhalvåret utför vi vinds- och garageröjning. Vi sorterar, skänker, återbrukar eller slänger efter ert önskemål. Vi utför också saltning, trädgårdsunderhåll, vårstädning och altantvätt m.m.

Under ledning av vår trädgårdsmästare planerar och utför vi:

  • Trädgårdsdesign och rådgivning.
  • Växtkonsultation och plantering.
  • Anläggning av gräsmattor, planteringar, plattsättning.
  • Beskärning av buskar och träd, klippning av häckar.
  • Löpande skötselavtal, gräsklippning och trädgårdsunderhåll.
  • Snöröjning och sandning/saltning, vårstädning av vägar och röjning av ytor som växt igen.

Vi erbjuder också

  • Vinds-, källar- och garageröjning.
  • Tak-, fasad- och altantvätt.
  • Bygge av trädgårdskompost, sandlådor, trädgårdsmöbler.
  • Bortforsling av trädgårdsavfall och skräp.

Vi är ADR-utbildade för transport av farligt gods.
De flesta av våra tjänster omfattas av RUT- eller ROT-avdrag.

Frågor eller offert
Gröna tjänster:
Tel 010-707 93 53