Vägen ut
Vagen ut 2 Mobil Version

Gröna tjänster

För ett hållbart, ekonomisk, socialt & ekologisk ansvar. Under vinterhalvåret utför vi vinds- och garageröjning. Vi sorterar, skänker, återbrukar eller slänger efter ert önskemål. Vi utför också saltning, trädgårdsunderhåll, vårstädning och altantvätt m.m.

Gröna tjänster

För ett hållbart, ekonomisk, socialt & ekologisk ansvar. Under vinterhalvåret utför vi vinds- och garageröjning. Vi sorterar, skänker, återbrukar eller slänger efter ert önskemål. Vi utför också saltning, trädgårdsunderhåll, vårstädning och altantvätt m.m.

Vi utför det mesta inom trädgårds underhåll:

 • Gräsmattor
 • Planteringar
 • Häck & busk klippning
 • Rensningar
 • Viss trädfällning m.m.
 • Vi utför också tjänster inom fastighetsservice:

 • Röjning av vindar, garage och källare
 • Flyttstädning
 • Snöröjning
 • Altantvätt
 • Hos oss kan man boka både enstaka arbeten eller löpande skötselavtal.

  ”Du kan få Rot/Rut avdrag”

  Personal

  Personal Mobil Version

  Vår personal är utbildad och med erfarenhet.

  ”Vi har ADR och är godkända för transport av farligt gods”

  Vi utför det mesta inom trädgårds underhåll:

 • Gräsmattor
 • Planteringar
 • Häck & busk klippning
 • Rensningar
 • Viss trädfällning m.m.
 • Vi utför också tjänster inom fastighetsservice:

 • Röjning av vindar, garage och källare
 • Flyttstädning
 • Snöröjning
 • Altantvätt
 • ”Hos oss kan man boka både enstaka arbeten eller löpande skötselavtal.”

  Personal
  Personal Mobil Version

  Vår personal är utbildad och med erfarenhet.

  ”Vi har ADR och är godkända för transport av farligt gods”