KAJSKJUL 46 – SOCIALT FÖRETAGANDE

MED HÅLLBARHET OCH MILJÖ I FOKUS

Besök vår onlinebutik för att se och beställa våra ekologiska och hållbara produkter

MILJÖDIPLOMERAT

Vägen ut! Kajskjul 46 uppfyller villkoren för miljödiplomering enligt Svensk miljöbas.

KRAVCERTIFIERAT

Vårt kök är certifierat enligt villkoren i KRAV och vi använder minst 25% ekologiska produkter.

SOCIALT ANSVAR

Vi skapar arbete åt de som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

KOLLEKTIVTRAFIK

Till oss tar ni er enkelt med kollektivtrafik och kan ställa bilen hemma.

ÅTERBRUK

På Vägen ut! Kajskjul 46 återanvänder vi det mesta som går att återvinna.

MILJÖANSVAR

Genom att förlägga er konferens hos oss så bidrar ni till att ta miljömässigt ansvar.